English    |    Türkçe
Facebook  Twitter  Linkedin  Youtube
 • Zeytinyağı Teknolojileri
  Zeytinyağı dünyanın en eski yiyeceklerinden biridir. Yiyecek olmasının yanı sıra doğal bir kozmetik ürün olarak losyon ve vücut bakım ürünlerinde yer almaktadır...
 • Süt Teknolojileri
  Süt yeryüzünde bulunan çok yönlü bir hammaddedir. Süt ürünlerini düşündüğümüz zaman örneğin; tereyağ, peynir, quark, yoğurt vs. sonsuz çeşitlilikte olduğunu görürüz...
 • Susuzlaştırma ve Arıtma
  Temiz su insanlık için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu sebeple atık suların verimli şekilde arıtılması önemli bir gereksinimdir. Modern ve etkili atık su artıma metotları yüksek temizleme...
 • Endüstriyel Sistemler
  Endüstriyel sistemlerde zengin çeşitliliğe sahip ürünler ve bu ürünlere göre çeşitli standart ve müşteri beklentileri mevcuttur. Polat Makina bu endüstriyel sistem taleplerini...
 • Dekantörler
  Dekantör santrifüjlerin temel ilkesi 19. yüzyıldan buyana bilinmektedir. Dekantör santrifüjler yatay konumda bulunan gövde içerisinde yüksek oranda katı veya büyük boyutlarda partiküllere sahip sıvı-katı çözeltilerinin ayrılması için kullanılırlar...
 • Separatörler
  Endüstride kullanılan santrifüjlere göre daha yüksek dönüş hızına sahip olan seperatörler, yoğunluk farkına sahip sıvı-sıvı veya sıvı-katı karışımlarının ayrılması için kullanılır. Seperatörlerdeki yüksek santrifüj gücünden dolayı, en yüksek yoğunluğa...
 • Proses Üniteleri
  Proses üniteleri ürünlerin işlenmesinde son derece öneme sahiptirler.Ürünlerin dekantörde ve seperatörde işlenebilecek uygun fiziksel ve kimyasal özellikleri bu ünitelerde belirlenmektedir. Bu sayede işlenen üründen elde edilen fazların kalitesi ve miktarları arttırılmış olunur.