Çevre ve Atık Su

Polat Makina, donanımlı teknik kadrosu, sektöründe tecrübeli çalışanları, genişleyen modern üretim parkuruyla sektörünün en iyisi olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Küreselleşen dünyada, çevre bilinciyle geleceğe daha temiz bir dünya miras bırakabilmek için, kaliteden ödün vermeden ürettiği santrifüj teknolojileri ile yaşam döngüsüne önemli bir katkı sağlayarak bu konuda üzerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Düşük yatırımcı bütçesi, su kaynaklarının azalması, yenilenebilir enerji ihtiyacı, çevresel kirlilik, küresel ısınma... Bugün, basitçe ifade etmek gerekirse, dünya üzerinde atık için yerimiz kalmamıştır.

Tüm insani, ticari ve endüstriyel faaliyetler arıtmaya tabi tutulmadığı takdirde çevremiz için zararlı atık maddeler üretir. Bu nedenle, sürekli olarak kirliliği azaltmak, temiz su sağlamak, daha az enerji kullamak ve zaten kullanılmış olan ürünü/enerjiyi geri dönüştürmek için yeni yöntemler aranmaktadır. Nüfusun artmasına ve yaşam standartlarının yükselmesine karşın birçok bölgedeki su kıtlığı nedeniyle, suyun yeniden kullanımına olan ihtiyaç da giderek önem kazanmaktadır.

Günümüzde çevre bilincinin artması, atıkların uzaklaştırılmasına ait standartların yükselmesi ve arıtma çamurlarının çevreye verdiği zararlar konusunda yapılan çalışmaların ortaya çıkardığı sonuçlar neticesinde, çamurun nihai olarak uzaklaştırılabilmesi için atık miktarının azaltılmasının ve susuzlaştırmanın önemi büyüktür.

Polat Makina olarak; endüstriyel uygulamalar, su ve atık su uygulamaları için santrifüj dekantörler ve seperatörler sunuyoruz. Bunun yanı sıra, dekantör içeren komple anahtar teslim susuzlaştırma proses çözümleri de sunduğumuz hizmetler arasında yer alıyor.

Susuzlaştırma ve arıtmanın amacı, belediyelerde ve endüstriyel uygulama alanlarında oluşan atık suların veya üretim atıklarının içindeki değerli ham maddelerinin geri kazanılması ve atık çamurların çevreye zarar vermeden, ekonomik olarak bertaraf edilmesini sağlamaktır.

Verimsiz çalışan bir dekantörden çıkan sentrantın geri devir suyuyla tekrar sisteme geri dönmesi, yüksek havalandırma ihtiyacı doğurur. Bu da, tesisin enerji maliyetini artırır. Daha kuru çamur keki elde edilmesi, çamur bertaraf maliyetlerini ciddi oranda düşürür. Nakliye, atık su bertarafı, depolama ve kurutma maliyetleri üzerinde de büyük bir etkisi vardır.

Bu sebeple, susuzlaştırmadaki en önemli amaç, arıtma çamurunun hacmini mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Çünkü katı madde yüzdesindeki ufak bir artış, katı bertarafında ciddi kazançlar sağlar. Bu kazançların yanında etkili bir susuzlaştırma gerçekleştirmek, sürdürülebilir büyüme için de çok önemlidir.

Yoğunlaştırma Dekantörü
Bu uygulamada, dekantör çamurun yoğunlaştırılması için kullanılır. Bir sonraki işlem için çamur hacmi % 90 oranında azaltılarak, tesise ait tankların verimli kullanılması sağlanır. Santrifüj yoğunlaştırıcılar; hem çamuru yoğunlaştırmak hem de suyunu almak için kullanılırlar.

Susuzlaştırma Dekantörü
Ayrılan katı maddeler, helezon taşıyıcı ile tambur ve konik kısım boyunca katı çıkışına kadar iletilir. Katı maddeler konik kısımda sıkıştırılarak susuzlaştırma oranı artırılır.

Dekantörlerin montaj ve işçilik maliyetleri düşüktür. Kapalı sistemler oldukları için hijyen ve koku açısından avantajlıdır. Enfeksiyon riskleri oldukça düşüktür.

Çevre ve atık su sektöründe seperatörün başlıca kullanım alanları:

 • Kentsel atık su arıtma tesisleri,
 • İçme suyu arıtma tesisleri,
 • Endüstriyel arıtma tesisleri; yoğunlaştırma ve susuzlaştırma prosesleri.

Sağladığımız avantajlar:

 • Sürekli çalışabilme özelliği,
 • Yüksek debide tek makine ile çalışabilme seçeneği,
 • Yüksek malzeme kalitesi,
 • Düşük polimer sarfiyatı,
 • Düşük işletme maliyeti,
 • Yasal kuruluk limitlerini sağlama,
 • Daha temiz alan,
 • Az alan gereksinimi,
 • Daha az koku ve aerosol problemi,
 • Yüksek katı madde kapasitelerinin işlenmesine olanak sağlayan yüksek diferansiyel hızlar ve torklar için akıllı kinematiğe sahip tahrik sistemi,
 • Düşük iş gücü maliyeti,
 • Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilme özelliği,
 • Uygun kapasitelerde farklı ürün portföyü,
 • Müşteriye özel tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği standartları ile uyumlu tasarım,
 • Düşük enerji tüketimi ve düşük işçilik maliyeti,
 • Prosesin gerekliliğine göre düşük kimyasal tüketimi,
 • PLC ve SCADA kontrol ile sürekli proses optimizasyonu,
 • Düşük karbon ayak izi,
 • Düşük bakım maliyeti,
 • Çözüm odaklı ve hızlı servis hizmeti.
Segmentler

Çevre ve Atık Su Çözümlerimiz

Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

  Detay...
Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

  Detay...
Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

  Detay...
Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

  Detay...

Satış Sonrası Hizmetleri

Tüm bakım ve onarım işlemlerinizde, geniş ve yetkin servis ağımızda yer alan deneyimli ekiplerimiz ile garanti, ürün güncelleme ve bakım/onarım hizmetleri sunuyor ve yatırımınızın ömrünü uzatıyoruz.

  Daha fazla bilgi

Polat Makina Endüstriyel Çözümler Katalogu

  PDF indir (5.7 mb)
Anahtar Teslim Çözümleri

Sorunlarınıza yönelik özel ekipmanlar üretiyoruz

Danışmanlık ve Projelendirme

Üretim süreçlerinize dair bilgi ve bulguları elde ettikten sonra, endüstriyel tesisinize uygun altyapı ve ekipmanların planlaması ve teknik mühendisliğini kapsayan tam anahtar çözümler sunuyoruz.

Ekipman Tasarımı

Projeniz için en doğru çözümü tasarlayan mühendislerimiz ve Polat Makina bünyesinde yer alan 3D destekli profesyonel yazılımlar, parçanın üzerindeki tüm işlemleri simülasyon yardımıyla detaylı şekilde görmeye olanak vermektedir.

Ekipman Üretimi

Üretilecek ekipmanın parçaları, milimetrik hassasiyetle CNC tezgahlarında hazırlanır. Teknolojinin yakın takipçisi Polat Makina’da, işleme yöntemlerimizi hızlandırıp daha kaliteli bir üretim sunabilmek adına, 5 eksen tezgahlar kullanılmaktadır.

Kurulum ve Destek

Müşteri sahasında makinenin montajı, devreye alınması, deneme üretimi, garanti kapsamında bakım ve onarımları, kullanma eğitiminin verilmesi gibi hizmetleri sağlayan Polat Servis Merkezimiz, 40 kişilik deneyimli servis personeliyle aynı zamanda, yurt içi ve yurt dışı yedek parça ve servis hizmeti de veriyor.