Uzmanların Tercihi

Kârlılığı en üst düzeye çıkarmak; enerji verimliliğini artırma, maliyetleri düşürme, emisyonları azaltma, işletme alanlarını akıllıca kullanma ve pazarın taleplerine göre üretim verimini optimize etme yeteneği ile doğrudan ilişkilidir. Polat Makina, petrol ve mineral yağ uygulamaları için en doğru ürün portföyüne sahiptir. Hizmetin niteliğine göre, üretim sürecindeki zorlukları aşmanız için size kanıtlanmış ve güvenilir bir teknoloji sunar.

Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir haktır. Enerji kaynaklarının değerlendirilmesinden başlayarak; üretim, iletim ve dağıtım aşamalarında toplum çıkarlarının gözetilmesi, bütün bu süreçlerde çevreye, iklime ve doğaya olumsuz etkilerin asgari düzeyde tutulması önemlidir. Bu ölçüt, enerji ile ilgili tüm faaliyetlerde geçerli olmalıdır. Polat Makina olarak, bu süreçleri tüm detayları ile gözetmekteyiz.

Günümüzde petrol içerikli ürünler, sadece içinde bulunduğumuz coğrafya için değil, tüm dünya için son derece önemlidir. Bu önem, gelecekte de artarak devamlılığını koruyacaktır. Ham petrol kaynakları ve rezervleri hızla tükenmektedir. Bu kaynakların yarattığı atıkların, çevreye etkilerinin azaltılması ve petrol ürünlerinin geri kazanılması bu noktada kritik önem taşıyor. Polat Makina olarak, detaylı Ar-Ge çalışmalarının sonucunda, düşük enerji maliyeti ve düşük CO2 salınımını dikkate alarak, atıklardan maksimum seviyede geri kazanım sağlayan santrifüj teknolojileri sunuyoruz.

YATAY VE DİKEY SANTRİFÜJ VE SEPERASYON TEKNOLOJİLERİ
Sürekli gelişen teknolojinin bir adım sonrasını düşünerek, yoğun mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda çevre dostu çözümler sunuyoruz. Polat Makina, üretmiş olduğu otomatik, güvenilir, sürekli ve hızlı çalışan, sorunsuz proses kontrolü sağlayan santrifüj ekipmanları ile birçok farklı alanda uygulanabilecek çözümler sunar.

Petrol sektöründe; çeşitli yağ, su ve katı emülsiyonları ayırmak için 2 faz veya 3 faz olmak üzere, yatay ve dikey santrifüj ekipmanları aktif olarak kullanılmaktadır. Yatay santrifüj ekipmanlarımızı dekantör, dikey santrifüj ekipmanlarımızı ise seperatör olarak tanımlıyoruz.

2 faz dekantörde, yüksek katı madde miktarına sahip ürünlerin katı ve sıvı seperasyonu sağlanırken; 3 faz gerektiren ürünler için katı, sıvı ve sıvı-sıvı seperasyonu işlemi gerçekleştirilmektedir. 2 faz seperatörde ise çok düşük miktardaki katı maddelerin mineral yağlar içerisinden temizlenmesi sağlanırken, 3 faz gerektiği durumlarda çok düşük miktarda katı maddeye sahip, yağ ve sıvı içeren ürünlerin seperasyonu için çözümler sunuyoruz.

Petrol sektöründe dekantör ve seperatörün başlıca kullanım alanları:

 • Ham petrol içerisinde bulunan katı maddelerin ve suyun uzaklaştırılması,
 • Ham petrolün depolandığı tankların tabanlarında biriken katı maddelerin, ham petrol içerisinden uzaklaştırılması,
 • Slop yağların işlenmesi,
 • Petrol rafinerilerindeki yağlı çamurun işlenmesi,
 • Yağ toplama veya kurutma alanlarında yağ ve suyun geri kazanımı,
 • Yakıt ve atık motor yağlarının içerisindeki su ve katı partiküllerin ayrılması.

Sağladığımız avantajlar:

 • Genel alev koruma ve patlama koruma standartlarını sağlayan ATEX Sertifikalı özel tasarım,
 • Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilme özelliği,
 • Uygun kapasitelerde farklı ürün portföyü,
 • Müşteriye özel tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri,
 • Abrasiv ve korozif malzemelere karşı üstün koruma,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği standartlarına uygun tasarım,
 • Düşük enerji tüketimi ve düşük işçilik maliyeti,
 • PLC ve SCADA kontrol yoluyla sürekli proses optimizasyonu,
 • Az alan gereksinimi,
 • Düşük karbon ayak izi,
 • Düşük bakım maliyeti,
 • Çözüm odaklı ve hızlı servis hizmeti.
Segmentler

Petrol ve Mineral Yağ Çözümlerimiz

Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

  Detay...
Endüstriyel Separatörler

Endüstriyel Seperatörler

Polat Makina seperatörleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasitelerde, CIP sistemine uygun olarak, 24 aralıksız çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Otomatik temizlemeli tambura sahip seperatörlerimiz, DIN 11850 ev ISO 2037 norm ve standartlarına uygundur.

  Detay...
Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

  Detay...
Endüstriyel Separatörler

Endüstriyel Seperatörler

Polat Makina seperatörleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasitelerde, CIP sistemine uygun olarak, 24 aralıksız çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Otomatik temizlemeli tambura sahip seperatörlerimiz, DIN 11850 ev ISO 2037 norm ve standartlarına uygundur.

  Detay...
Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

  Detay...
Endüstriyel Separatörler

Endüstriyel Seperatörler

Polat Makina seperatörleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasitelerde, CIP sistemine uygun olarak, 24 aralıksız çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Otomatik temizlemeli tambura sahip seperatörlerimiz, DIN 11850 ev ISO 2037 norm ve standartlarına uygundur.

  Detay...
Endüstriyel Dekantörler

Endüstriyel Dekantörler

Polat Makina santrifüj dekantörleri, katı - sıvı - sıvı fazların ayrıştırılması istenen ürünler için geliştirilmiştir. Çift motor tahrik sistemli ve VFD’li olarak tasarlanmıştır. Ayarlanabilir diferansiyel hız ve ürüne göre optimum noktada ayarlanabilir havuz derinliği sayesinde maksimum verim sağlanmaktadır.

  Detay...
Endüstriyel Separatörler

Endüstriyel Seperatörler

Polat Makina seperatörleri, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasitelerde, CIP sistemine uygun olarak, 24 aralıksız çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Otomatik temizlemeli tambura sahip seperatörlerimiz, DIN 11850 ev ISO 2037 norm ve standartlarına uygundur.

  Detay...

Başarı Hikayeleri

Polat dekantörün test işlemlerinde çok yüksek verimle karşılaştık. Çamur yoğunluğunu 69 (ft3/lb)’ ten 65(ft3/lb)’lere kadar düşürdü ki bu çok önemli bir şey bizim açımızdan. Biz doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz.

Süleyman Erbek

TPAO Proje İmalat Müdürü

Satış Sonrası Hizmetleri

Tüm bakım ve onarım işlemlerinizde, geniş ve yetkin servis ağımızda yer alan deneyimli ekiplerimiz ile garanti, ürün güncelleme ve bakım/onarım hizmetleri sunuyor ve yatırımınızın ömrünü uzatıyoruz.

  Daha fazla bilgi

Polat Makina Endüstriyel Çözümler Katalogu

  PDF indir (5.7 mb)
Anahtar Teslim Çözümleri

Sorunlarınıza yönelik özel ekipmanlar üretiyoruz

Danışmanlık ve Projelendirme

Üretim süreçlerinize dair bilgi ve bulguları elde ettikten sonra, endüstriyel tesisinize uygun altyapı ve ekipmanların planlaması ve teknik mühendisliğini kapsayan tam anahtar çözümler sunuyoruz.

Ekipman Tasarımı

Projeniz için en doğru çözümü tasarlayan mühendislerimiz ve Polat Makina bünyesinde yer alan 3D destekli profesyonel yazılımlar, parçanın üzerindeki tüm işlemleri simülasyon yardımıyla detaylı şekilde görmeye olanak vermektedir.

Ekipman Üretimi

Üretilecek ekipmanın parçaları, milimetrik hassasiyetle CNC tezgahlarında hazırlanır. Teknolojinin yakın takipçisi Polat Makina’da, işleme yöntemlerimizi hızlandırıp daha kaliteli bir üretim sunabilmek adına, 5 eksen tezgahlar kullanılmaktadır.

Kurulum ve Destek

Müşteri sahasında makinenin montajı, devreye alınması, deneme üretimi, garanti kapsamında bakım ve onarımları, kullanma eğitiminin verilmesi gibi hizmetleri sağlayan Polat Servis Merkezimiz, 40 kişilik deneyimli servis personeliyle aynı zamanda, yurt içi ve yurt dışı yedek parça ve servis hizmeti de veriyor.