Zeytinyağı

Zeytinyağı dünyanın en eski yiyeceklerinden biridir. Yiyecek olmasının yanı sıra doğal bir kozmetik ürün olarak losyon ve vücut bakım ürünlerinde yer almaktadır. Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olduğu için sadece lezzetli değil aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarını önleyici etkisi olduğu için çok sağlıklı bir üründür.

Polat Makina 1994'den yılından itibaren yabancı firmaların egemenliğini kırarak, 2 veya 3 faz üretim metotlarından hangisi istenirse istensin, müşterilerimiz için finansal olarak en uygun, teknolojik olarak en üstün çözümü daima sağlamıştır. Bu sayede zeytinyağı üreticilerin eski ve düşük verimli zeytin işleme sistemlerinden kurtularak modern yüksek verimlilikte, yüksek kalitede zeytinyağı elde edilmesi sağlanmıştır.

Müşterilerimizin özel istekleri doğrultusunda 2 veya 3 faz olarak dizayn edilebilen sistemler 5 ton/gün’den 240 ton/gün kapasiteye kadar zeytin işleme özelliğine sahiptir.

Polat Makina zeytinyağı üretilen tüm ülkelere Yunanistan, Tunus, Fas, Cezayir, Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan, Kıbrıs vs. 800 adetten fazla kontinü zeytinyağı tesisi kurmuştur.

Seperatörler;
Endüstride kullanılan santrifüjlere göre daha yüksek dönüş hızına sahip olan seperatörler, yoğunluk farkına sahip sıvı-sıvı veya sıvı-katı karışımlarının ayrılması için kullanılır. Seperatörlerdeki yüksek santrifüj gücünden dolayı, en yüksek yoğunluğa sahip olan sıvı veya katı partiküller seperatör tamburunun dış çevresinde toplanır iken düşük yoğunluğa sahip olanlar merkezde kalır. Ardından her iki sıvı faz ya da partiküller ayrı çıkışlardan boşaltılır.

Polat Makina Seperatörleri müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde yüksek seperasyon verimliliğine sahip, kurulumu ve işletilmesi kolay olan, işlenecek ürün ile ilgili tüzüklere uygun yüksek mukavemetli malzemelerden imal edilmiştir.

Dekantörler;
Dekantör santrifüjlerin temel ilkesi 19. yüzyıldan buyana bilinmektedir. Dekantör santrifüjler yatay konumda bulunan gövde içersinde yüksek oranda katı veya büyük boyutlarda partiküllere sahip sıvı-katı çözeltilerinin ayrılması için kullanılırlar. Geçen zaman içersinde yüksek mukavemetli ve korozyona dayanıklı malzemelerle birlikte teknolojik gelişmeler dekantör santrifüjlerin kullanım alanlarını arttırmıştır.

Elektronik ve elektromekanik ölçme ve kontrol ekipmanları ile dekantörlerin performansları geliştirilmiştir. Çeşitli uygulama alanlarına göre farklı tasarım, uzunluk ve koni geometrilerine sahip olan Polat Makina Dekantörleri katıların ve sıvıların iki veya üç fazlı seperasyonunu gerektiren tüm işleme ortamlarında kullanılabilir.  

Polat Makina Dekantörleri müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde yüksek seperasyon verimliliğine sahip, kurulumu ve işletilmesi kolay olan, işlenecek ürün ile ilgili tüzüğüne uygun yüksek mukavemetli malzemelerden imal edilmiştir.

Proses Üniteleri;
Proses üniteleri ürünlerin işlenmesinde son derece öneme sahiptirler.Ürünlerin dekantörde ve seperatörde işlenebilecek uygun fiziksel ve kimyasal özellikleri bu ünitelerde belirlenmektedir. Bu sayede işlenen üründen elde edilen fazların kalitesi ve miktarları arttırılmış olunur.

Polat Makina bu sebeplerden dolayı bu ünitelere önem vermiştir. Bu ünitelerin tasarımında yüksek kalite, maksimum verimlilik işlenecek ürün tüzüklerine uygun yüksek mukavemetli malzemeler ve müşteri beklentilerini göz önüne almıştır.