Susuzlaştırma ve Arıtma

Temiz su insanlık için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu sebeple atık suların verimli şekilde arıtılması önemli bir gereksinimdir. Modern ve etkili atık su artıma metotları yüksek temizleme kapasitesine göre belirlenir. Atık çamurların çeşitliliği, müşteri beklentileri ve su koruma politikalarındaki yasal düzenlemeler atık su arıtımındaki hedefleri sürekli arttırmaktadır.

Susuzlaştırma ve arıtmanın amacı belediye ve endüstriyel uygulama alanlarında oluşan atık suların veya üretim atıklarının değerli hammaddelerinin geri kazanılması ve atık çamurların çevreye zarar vermeden ekonomik olarak bertaraf edilmesini sağlamaktır...

Polat Makina bu beklentileri atık su çamuru susuzlaştırma, atık su çamuru yoğunlaştırma, endüstriyel atık su çamuru susuzlaştırma ve sabit veya mobil anahtar teslimi çamur susuzlaştırma çözümleri için 5 m3/saat’ten 175 m3/saat kapasitelerde çamur işleyebilen sistemler tasarlamıştır.

Polat Makina çamur susuzlaştırma ekipmanlarının ekonomikliğinin bertaraf yöntemi ve çamur kuruluğu ile belirlendiğinin bilincinde olarak yüksek G kuvvetli ve optimum tork kontrollü susuzlaştırma dekantörlerini yasal düzenlemeler ve temel ihtiyaçlar ışığında müşterilerine sunmuştur.