Endüstriyel

Endüstriyel sistemlerde zengin çeşitliliğe sahip ürünler ve bu ürünlere göre çeşitli standart ve müşteri beklentileri mevcuttur.

Polat Makina bu endüstriyel sistem taleplerini karşılamak için müşteri beklentilerine ve standartlara uygun üretim hatlarının, teknolojilerinin ve ekipmanlarının tasarım ve imalatlarında özel çözümler üretmektedir.

Bir tesisin kalbi daima santrifüj ekipmanlardır. İster yüksek otomasyonlu otomatik isterse manuel olsun her firma kendi üretim hattı için en ekonomik ve teknolojik çözümü Polat Makina'da bulacaktır.

Herşeyin düzenli ve sorunsuz şekilde akışını sürdürmesi beklenmeyen duruşların ya da ana ünitelerde hasarların meydana gelmemesi ve finansal olarak telafi edilemeyecek sonuçların doğmaması için Polat Makina 15 yıldan fazla bir süredir mekanik Separasyon teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Polat Makina üretimini yaptığı seperatör, dekantör ve proses hatlarında yüksek kalite ve güncel teknolojinin Türkiye temsilcisidir.

Polat Makina'nın endüstriyel alanda uygulamalarından bazıları şunlardır:

  
 

Rafineri Uygulamaları;
Atık yağ, genellikle değişen karakteristiklerinden dolayı, asıl görevini yerine getiremeyen ürünlerdir. Potansiyel atık yağ kaynakları; makina ve dişli kutularında kullanılmış olan yağlar, emülsiyonlar, sintine ve tank kalıntılarıdır. Atık yağlar, içerdikleri su ve katı parçacıklardan mekanik santrifüj teknolojinin uygulandığı dekantör ve seperatörler vasıtasıyla ayrıştırılabilir. Rafineri uygulamalarından bazıları:
• Sondaj çamurlarının separasyonu
• Üretim ve drenaj sularından yağın ayrıştırılması
• Ham petrol susuzlaştırma
• Yakıt, yağlama ve hidrolik yağları separasyonu
• Atık yağdan katalizör partiküllerinin ayrıştırılması
• Slop yağlar: Atık ve yıkama yağlarının separasyonu

Yenilebilir-Yenmez Rendering Uygulamaları;
Polat Makina kan unu ve plazması geri kazanımında seperasyon teknolojileri sunmaktadır. Ayrıca yenilebilir ve yenilemez rendering proseslerinin yanı sıra flotasyon çamuru, hayvan kemikleri veya et suyu işleme konularında da seperasyon ürünleri üretmektedir. Kan unu ve plazması üretiminde yüksek kalite ve optimum verimliliği sağlayan proses hatlarına müşterilerine sunmaktadır.

Balık Unu ve Yağı;
Polat Makine; müşterilerinin daima en verimli protein, yağ ve su seperasyonu elde edeceği geleneksel prosesler (balığı bütün olarak işleme ) veya 3-faz dekantörler üretmektedir. Ayrıca Polat Makine balık unu ve yağılarının küçük üretim kapasiteleri için kayda değer çözümler sunmaktadır. Patates Nişastası; Santrifüj seperasyon endüstriyel nişasta üretimi için önemli bir uygulamadır. Başarı yüksek verimliliğin kalite ile birleşimi sonucu oluşan ekonomik kaynak kullanımının sonucunda gelir. Nişasta ağırlıklı olarak nişastaca zengin mısır, buğday, patates, pirinç, bezelyeden elde edilir. Nişasta üretimi temel olarak üç ayrı teknik prosese ayrılır: ekstrakte edilen nişatanın sınıflandırılması, yıkanması ve konsantre edilmesi. Polat Makina tüm bu prosesler için gerekli teknik bilgi ve uygun ekipmana sahiptir.

"Santrifüj sistemleri biz icat etmedik ancak, kaliteli ve ekonomik olmasını biz sağladık."